ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKTA “KUPOVINA STROJA I PRIKLJUČAKA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA”

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ODLUKOM O SUFINANCIRANJU PROJEKTA “KUPOVINA STROJA I PRIKLJUČAKA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA” ODOBRILO JE  OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC 147.000,00 KN ZA REALIZACIJU ISTOG.

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC JE  UZ POMOĆ SUFINANCIRANIH SREDSTAVA KUPILA  VIŠENAMJENSKI STROJ ZA KOŠNJU I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA -GIANNI FERARRI, TP:PG280 D  ČIJA JE UKUPNA VRIJEDNOST 227.350,00 KN.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na „IZGRADNJA CESTOVNOG KOLNIKA U NASELJU KRUŠEVICA- CESTA LJUDEVITA GAJA“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.slavonski-samac.hr i Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Poziv, Dokumentacija, Troškovnik, Projekt, Dozvola

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ODOBRILO OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC 300.000,00 KN

Općinski načelnik Branislav Milinović, ing. prom. je u utorak 21. svibnja 2019. godine u Zagrebu potpisao ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o sufinanciranju projekta izgradnje lokalne ceste u Ulici Ljudevita Gaja u Kruševici. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancirati će projekt izgradnje lokalne ceste u Ulici lj. Gaja u Kruševici, prema Projektu održivog razvoja lokalne zajednice, a iznos sufinanciranja iznosi 300.000,00 kn.