Poziv na dostavu ponuda

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349; 473-388

 upućuje Poziv na dostavu ponuda

 Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: RADOVI  NA UREĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – IZGRADNJA PRISTUPNO – POŽARNOG PUTA 
Original Poziv preuzmite ovdje:
Poziv na dostavu ponude ,
a sve potrebne dokumente ovdje.
Pristupno-požarni put

Poziv na dostavu ponuda

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349; 473-388
 

upućuje Poziv na dostavu ponuda

 Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
 
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI ZIDOVA OD KAPILARNE VLAGE NA CRKVI SV. PETRA I PAVLA U SLAVONSKOM ŠAMCU 
Original Poziv preuzmite ovdje:
Poziv na dostavu ponuda ,
a sve potrebne dokumente ovdje:
bagatelna nabava_crkva
 

Realizacija obveznog Programa predškole za pedagošku godinu 2014./2015. godinu

Prema novom Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine, 10/97, 107/07,94/13) i na  temelju Pravilnika o sadržaju i trajanju Programa predškole («Narodne novine», br. 107/14) Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u RH.
Obveznici polaska Programa predškole su djeca rođena od 01. travnja 2008. do 31. ožujka 2009. godine.
Stoga Vas izvješćujemo, kao roditelje djece obveznika polaznika Programa predškole, kako ste u obvezi podnijeti Zahtjev za upis djeteta u isti Program.
Molimo Vas da nam se,  zbog realizacije istog Programa, javite u Općinu Slavonski Šamac i ponesete potrebnu dokumentaciju djeteta, obveznika polaznika Programa predškole. Potrebnu dokumentaciju obvezno je donijeti u Općinu Slavonski Šamac, do 28. listopada 2014. godine do 13.00 sati.
Potrebna dokumentacija je:
– Preslika izvoda  iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete,
– Preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
– Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,
– Preslika kartona imunizacije
Cjeloviti tekst obavijesti pročitajte ovdje:
(REALIZACIJA PROGRAMA PREDŠKOLE-2014)