Isplata pomoći studentima

Dana 24. srpnja 2014.g. isplaćena je pomoć redovnim studentima za mjesece lipanj i srpanj. Studentima, koji su ovu akademsku godinu uspješno priveli kraju, čestitamo od srca, a onima koji će to učiniti na jesenskim rokovima, želimo puno uspjeha!

Obavijest o sufinanciranju nabave školskih udžbenika

Izvješćujemo  poštovane roditelje učenika Osnovne škole “Josip Kozarac” Slavonski Šamac  da je Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac donijelo Zaključak o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike OŠ “Josip Kozarac” Slavonski Šamac KLASA:600-01/14-01/3;URBROJ: 2178/09-02-14-2. Navedenim Zaključkom utvrđeno je da će Općina Slavonski Šamac iz proračuna za 2014. godinu izdvojiti do 70.000,00 kn za sufinanciranje nabave novih udžbenika za školsku godinu 2014/2015. godinu.

  Sufinanciranje nabave školskih udžbenika roditelji će ostvariti na slijedeći način:

 – od 01.09.2014.- do 30.09.2014. godine mogu podnijeti zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku 2014/2015. godinu: uz zahtjev su dužni priložiti račun za kupljene knjige, potpisati izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da pravo na besplatne udžbenike za tekuću školsku godinu nisu ostvarili prema drugim propisima, trebat će OIB podnositelja zahtjeva, broj tekućeg ili žiro računa (obrazac zahtjeva moći ćete  preuzeti u Općini Slavonski Šamac ili na www.slavonski-samac.hr u gore navedenom razdoblju),

– Općina će sufinancirati kupovinu udžbenika prema dostavljenim cijenama od strane ravnateljice OŠ “Josip Kozarac” Slavonski Šamac (Odluka o najvišoj razini cijena udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava KLASA:602-09/13-01/00024;URBROJ:533-26-14-0006-privitak uz obavijest) u istom postotku za sve učenike koji to pravo ne budu koristili po drugoj osnovi.

(OBAVIJEST-UDŽBENICI 2014.)

 

Obavijest o tretmanu komaraca na području Brodsko-posavske županije

Obavještavamo građane o provođenju avio-tretiranja komaraca-orošavanje  na području Brodsko-posavske županije od Novog Grada do Slavonskog Šamca i područje Živike-Pričac,  koje će se provesti 03.06.2014.godine u jutarnjim satima (4,30 -8,00 sati).
Tijekom zaprašivanja se sve osobe, a naročito osobe s kroničnim respiratornim bolestima i dišnim tegobama, kao i hrana te pčele i sve ostale domaće životinje trebaju skloniti od direktnog utjecaja sredstva koje će se raspršivati avionom.
U tu svrhu preporučujemo prije zaprašivanja skloniti sve životinje i hranu koja je pohranjena na otvorenom, a tijekom vremena zaprašivanja zatvoriti prozore i boraviti u zatvorenom prostoru.
Svu hranu, voće i povrće koje neće biti moguće zaštititi prilikom zaprašivanja potrebno je nakon zaprašivanja, a prije upotrebe, dobro oprati kako bi se izbjegli mogući neželjeni utjecaji sredstava za adulticidni tretman komaraca.
 
U P O Z O R A V A M O   pčelare da u navedeno vrijeme uklone košnice iz tog  područja

Obavijest

Poštovani,
ovim putem Vas obavještavamo da će dana 27.05.2014. i 28.05.2014. (u slučaju da tretman prethodnog dana ne bude dovršen u potpunosti) u večernjim satima (19.00 do 21.30h) na području naše Općine biti proveden adulticidni tretman komaraca toplim zamagljivanjem iz sporokrećućih vozila.

O B A V I J E S T

Obavještavamo sve mještane s područja Općine Slavonski Šamac da je dana 23. svibnja 2014. godine župan Brodsko-posavske županije za područje cijele županije donio Odluku o o proglašenju stanja elementarne nepogode izazvane velikom količinom oborina-POPLAVOM na poljoprivrednim kulturama i infrastukturnim objektima .
 
PRIJAVE ŠTETE PODNOSE SE U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC DO 30. SVIBNJA 2014. GODINE.
 
OBRASCE MOŽETE DOBITI  U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC KAO I SVE UPUTE ZA POPUNJAVANJE ISTIH.
 
Kod prijave štete  obvezno donijeti na uvid dokumentaciju iz koje su vidljive KATASTARSKA OPĆINA I KATASTARSKE ČESTICE (ID) NA KOJIMA SU POSIJANE OŠTEĆENE KULTURE I BROJ TEKUĆEG I LI ŽIRO RAČUNA, TE OIB.
 

Izvanredna sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje

U prostorijama općine Slavonski Šamac, održana je izvanredna sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje vezano za trenutnu situaciju vodostaja rijeke Save. Sjednici Stožera su prisustvovali predstavnik Hrvatskih voda, gosp.Đuro Štefančić koji je izvijestio članove Stožera zaštite i spašavanja o stanju obrane od poplave na području općine Slavonski Šamac, a osim njega nazočni su bili i pukovnik HV-a Mario Raguž te predstavnici GSS-a stanice Slavonski Brod i zapovjednik Specijalističkog tima za spašavanje iz vode,gosp.Delibor Jakičić. U obrani od poplave aktiviran je Tim civilne zaštite Općine Slavonski Šamac, povjerenici CZ-a, građani i DVD-i općina Slavonski Šamac, Sikirevci i Gundinci. U obranu od poplave uključit će se i 100 vojnika HV-a. Trenutno se stanje prati iz sata u sat kako bi se poduzimale sve potrebne mjere, a sljedeća sjednica je zakazana u 16h s novim informacijama. Isto tako, u stanje pripravnosti, temeljem zapovijedi načelnika Stožera ZIS-a Bpž-a, g.Vlaovića, stavljeno je 7 Timova CZ-a opće namjene susjednih općina u slučaju poduzimanja mjera. Mole se građani da sve informacije dostavljaju u Stožer zaštite i spašavanja općine Slavonski Šamac, a građani će pravodobno biti obaviješteni o svim informacijama i možebitnim potrebnim mjerama.

IMG_0008
 

Obavijest

Dana 26.5.2014.g. (ponedjeljak) odvozi se glomazni otpad.
Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume i električni otpad se ne odvozi.