MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ODOBRILO OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC 300.000,00 KN

Općinski načelnik Branislav Milinović, ing. prom. je u utorak 21. svibnja 2019. godine u Zagrebu potpisao ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o sufinanciranju projekta izgradnje lokalne ceste u Ulici Ljudevita Gaja u Kruševici. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancirati će projekt izgradnje lokalne ceste u Ulici lj. Gaja u Kruševici, prema Projektu održivog razvoja lokalne zajednice, a iznos sufinanciranja iznosi 300.000,00 kn.

OBAVIJEST -JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLANIŠTVU RH ZA OPĆINU SLAVONSKI ŠAMAC

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU SLAVONSKI ŠAMAC

OBAVIJEST JAVNI UVID

Napomena:Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Slavonski Šamac je ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede RH KLASA:945-01/18-01/532; URBROJ:525-07/1781-18-2