AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

U SRIJEDU 14.08.2019. GODINE U PROSTORIJAMA OŠ “JOSIP KOZARAC SLAVONSKI ŠAMAC” U VREMENU OD 16,00-18,00 SATI PLANIRA SE PROVESTI AKCIJA DRAGOVOLJNOG DARIVANJA KRVI. POZIVAMO SVE KOJI ŽELE I MOGU DA SE UKLJUČE U OVU AKCIJU I TAKO POMOGNU ONIMA KOJIMA JE TAKVA VRSTA POMOĆI POTREBNA.

UNAPRIJED VAM HVALA!

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKTA “KUPOVINA STROJA I PRIKLJUČAKA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA”

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ODLUKOM O SUFINANCIRANJU PROJEKTA “KUPOVINA STROJA I PRIKLJUČAKA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA” ODOBRILO JE  OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC 147.000,00 KN ZA REALIZACIJU ISTOG.

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC JE  UZ POMOĆ SUFINANCIRANIH SREDSTAVA KUPILA  VIŠENAMJENSKI STROJ ZA KOŠNJU I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA -GIANNI FERARRI, TP:PG280 D  ČIJA JE UKUPNA VRIJEDNOST 227.350,00 KN.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na „IZGRADNJA CESTOVNOG KOLNIKA U NASELJU KRUŠEVICA- CESTA LJUDEVITA GAJA“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.slavonski-samac.hr i Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Poziv, Dokumentacija, Troškovnik, Projekt, Dozvola

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju