O nama

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax: 035/473-349 ;
mail: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr
M.B. 002587521,    OIB 99375444553
Žiro-račun: 2360000-1839700003
Načelnik Općine: Branislav Milinović, ing.prom.

Općina Slavonski Šamac nalazi se na krajnjem istoku Brodsko-posavske županije uz rijeku Savu. Slavonski Šamac nalazi se na lijevoj obali rijeke Save 38 km jugoistočno od Slavonskog Broda. U Općini su dva naselja: Slavonski Šamac i Kruševica.

Pročitajte malo više o naseljima:

Povijest ova dva naselja vezana je uz srednjovjekovnu utvrdu Kostroman koja se nalazila između današnje Babine Grede i Kruševice.
Slavonski Šamac je vjerojatno ime dobio za vrijeme ratovanja s Turcima kada carski kapetan Lukač oko naselja Mihaljevica gradi nasipe i šance radi obrane od Turaka.
Po njemu je Mihaljevica dobila naziv Lukačev Šamac koji se kasnije zvao samo Šamac da bi početkom prošlog stoljeća dobio pridjev „slavonski“.
Današnji Slavonski Šamac i nije tako star koliko je povijesno bogato i značajno naselje zahvaljujući ponajprije svome zemljopisnom položaju.
Filijalna crkva sv. apostola Petra i Pavla u Slavonskom Šamcu građena je sredinom 19. st. Zanimljiv podatak je da je u Šamcu neko vrijeme službovao jedan od nositelja narodnog preporoda Mijat Stojanović.
U Općini Slavonski Šamac stanovništvo se bavi ratarstvom, stočarstvom, peradarstvom i voćarstvom. Poznato je OPG Branković koji se bave voćarstvom.
U Općini je registrirano više od 35 obrtnika (trgovina, ugostiteljstvo, popravak i održavanje objekata, izrada proizvoda od drva i metala).