Sjednice Općinskog vijeća

12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA -POZIV

ZAPISNIK S 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA-PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SLAVONSKI  ŠAMAC

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA PROJEKT UREĐENJE IZVIĐAČKOG KAMPA

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORIJA DRUŠTVENOG DOMA U SLAVONSKOM ŠAMCU I DRUŠTVENOG DOMA U KRUŠEVICI

ZAKLJUČAK-INFORMACIJE O STANJU PREDMETA NEVRAĆENIH KREDITA

DRUGE IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

 

11. sjednica Općinskog vijeća – poziv-

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća

izvješće o radu načelnika Općine Slavonski Šamac od 1.1.2018. do 30.06.2018.

Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje 1.1. – 30.06. 2018 godine

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Sl. Šamac za razdoblje 1.1.30.06. 2018g

Odluka o darivanju vatrogasnog vozila u vlasništvu Općine Sl. Šamac DVD-u Sl. Šamac

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sl. Šamac za 2017. godinu

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja Općine Sl. Šamac

Odluka o dodjeli novčane pomoći učenika osnovnih škola s područja Općine Slavonski Šamac

Zaključak o traženju informacija o stanju predmeta za nevraćene kredite i kamate iz Poduzetničkih programa kreditirinja za žene i mlade

Zaključak o davanju suglasnosti za razgovore o ispostavi CTR-a na području općine Slavonski Šamac

 

9. sjednica Općinskog vijeća, 8.SVIBNJA 2018.g

9. sjednica

8. sjednica Općinskog vijeća, 20.OŽUJKA 2018.g

8. sjaenica

7. sjednica Općinskog vijeća, 31.SIJEČNJA 2018.g.

7. sjednica

6. sjednica Općinskog vijeća, 21. prosinca 2017. g.
6. Sjednica OV
5. sjednica Općinskog vijeća, 12. prosinca 2017. g.
5.sjednica Općinskog vijeća
1.sjednica Općinskog vijeća, 20.lipnja 2017.g.
1. sjednica OV
23.sjednica Općinskog vijeća, 11.travnja 2017.g.
23_sjednica OV
22. sjednica Općinskog vijeća, 7.ožujka 2017.g.
22.sjednica ov
21. sjednica Općinskog vijeća, 13.prosinca 2016.g._Proračun i rebalans
21-sjednica_-proracun-za-2017-g-i-rebalans-za-2016-g
20. sjednica Općinskog vijeća, 8.studenoga 2016.g.
20-sjednica-opcinskog-vijeca
19. sjednica Općinskog vijeća, 23.kolovoza 2016.g.
19.sjednica OV
18. sjednica Općinskog vijeća, 24.svibnja 2016.g.
18. sjednica OV
17.sjednica Općinskog vijeća, 2.ožujka 2016.g.
17.sjednica OV
16. sjednica Općinskog vijeća, 4.prosinca 2015.g._PRORAČUN za 2016.g.
16.sjednica
15. sjednica Općinskog vijeća, 17.studenog 2015.g.
15.sjednica
14. sjednica Općinskog vijeća, 25.rujna 2015.g.
14.sjednica OV
13.sjednica općinskog vijeća, 16.srpnja 2015.g.
13_sjednica općinskog vijeća
12.sjednica Općinskog vijeća, 3.lipnja 2015.g.
12.sjednica
11.sjednica Općinskog vijeća, 17.ožujka 2015.g.
11.sjednica
10.sjednica Općinskog vijeća, 29.siječnja 2015.g.
10.sjednica
9.sjednica Općinskog vijeća, 10.prosinca 2014.g.
9.sjednica_proračun
8. sjednica Općinskog vijeća, 26.studenoga 2014.g.
8.sjednica_materijali
7. sjednica Općinskog vijeća, 10. rujna 2014.g.
(POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE-1.1.-30.6.2014.-1)
(Polugodišnje izvješće 2014-1 strana)
PRIHODI-IZVRŠENJE-6,7
RASHODI IZVRŠENJE-3,4
prihodi-8 (1.1.-30.06.2014.)
RASHODI POZICIJE 30 6 2014(POLUG IZVJEŠĆE)
(PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2014 – NEZAKONITA GRADNJA)
ZAKLJUČAK-IZVJEŠĆE NAČELNICE 2014
ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2014
6. sjednica Općinskog vijeća, 11. lipnja 2014.g.
6.sjednica – materijali
5. sjednica Općinskog vijeća, 12. ožujka 2014.g.
5.sjednica – materijali
4. Sjednica Općinskog vijeća, 19.prosinca 2013.g.
(ODLUKA O IZVRŠ.PROR.2014)
(NASLOV.STRANICA PRORAČUN 2014.)
proračun 2014
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI-2014. GODINE –
(ODLUKA O NOVČANOJ POMOĆI ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA -20…)
(PROGRAM JAVNIH POTREBA-DRUŠTVENE DJELAT-2014)
PLAN KAPITALNIH ULAGANJA 2014. GODINU-1
PROGRAM GRADNJE-KOMUNALNE INFR-2014-1
(PROGRAM ODRŽ-KOMUNALNE INFRA.2014)
(ODLUKA- POLITIČKE STRANKA FINANCIRANJE-2014)
(Analiza sustava zaštite i spašavanja 2013)
(SMJERNICE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 2014)
(odluka-o-usvajanju-procjene-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnol…)
NASLOV- REBALANS 2013
rebalans 2013
3. Sjednica Općinskog vijeća , 16.listopada 2013.g.
ODLUKA-IMENOVANJE ULICA 2013.
(ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVON…)
2. Sjednica Općinskog vijeća , 2.kolovoza 2013.g.
(ODLUKA O ODREĐIVANJU POTPISNIKA ŽIRO-RAČUNA-2013)
(RJEŠENJE-KOMISIJA za statut, poslovnik i normativnu djelat…)
(RJEŠENJE-POVJERENSTVO ZA ELEMENTARNE NEPOGODE 2013)
(ODLUKA-STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 2013.)
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU-2013
ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI-2013
ODLUKA-PRISTUPANJE LAG-U SLAVONSKA RAVNICA 2013
1.Sjednica Općinskog vijeća , 17.lipnja 2013.g.
(RJEŠENJE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE 2013.)
(RJEŠENJE-PREDSJEDNIK OV 2013)
(RJEŠENJE MANDATNA KOMISIJA 2013.)
(RJEŠENJE-POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 2013.)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *