ZAVRŠEN PROJEKT IZGRADNJE LOKALNE CESTE U ULICI LJUDEVITA GAJA U KRUŠEVICI

 

ZAVRŠEN PROJEKT IZGRADNJE LOKALNE CESTE U

ULICI LJUDEVITA GAJA U KRUŠEVICI

„Ovaj projekt  je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.“

Općina Slavonski Šamac je uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije uspješno realizirala projekt izgradnje lokalne ceste u ulici Ljudevita Gaja u Kruševici. Izgrađeno je novih 350,00 m nerazvrstane ceste u naselju Kruševica.  Ukupna vrijednost projekta je 919.316,36 kn od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovorom o sufinanciranju osiguralo 400.000,00 kn. Ovim projektom je ostvaren cilj unapređenja kvalitete života stanovništva Općine Slavonski Šamac kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture na području općine.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing.prom.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na temelju Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine, i na temelju Zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu Oglasa-pismena provjera znanja i sposobnosti KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-11, od 25. 11. 2019. godine, pročelnik JUO Općine Slavonski Šamac, dana 26. 11. 2019. godine je donio ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 (DVANAEST) MJESECI:

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA-OBAVIJEST KANDIDATIMA

Na temelju objavljenog Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Slavonski Šamac KLASA : 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine objavljuje se OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA, PODRUČJE PROVJERE TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA, a sve možete preuzeti u privitku:

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE-OPS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PODRUČJE PROVJERE TE PRAVNI IZVORI