Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac za akademsku godinu 2019./2020.

Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac je na svoj 17. sjednici održanoj 07. listopada 2019. godine donijelo Odluku o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac za akademsku godinu 2019./2020. Stoga pozivamo sve studente s područja Općine Slavonski Šamac da do 31. listopada 2019. godine podnesu zahtjev u Jedinstvenom upravno odjelu Općine Slavonski Šamac radi redovnog ostvarivanja pomoći.

Odluku možete pogledati ovdje.  Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac.

Potrebni obrasci:

Zahtjev za isplatu pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac.

ZAHTJEV-STUDENTI

 

OBAVIJEST-IZRADA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT POBOLJŠANJA UVJETA PLOVNOSTI RIJEKE SAVE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC JE NA SVOJOJ 17. SJEDNICI ODRŽANOJ 07.10. 2019. GODINE DONIJELO ODLUKU O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA ZA PRAĆENJE IZRADE STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT POBOLJŠANJA  UVJETA PLOVNOSTI RIJEKE SAVE ZA DIONICU OD RKM 329 DO RKM 315 I RKM 312+200 DO 300 RKM.

Odluku možete pogledati ovdje.  Odluka o imenovanju predstavnika za praćenje izrade studije o utjecaju na okoliš za zahvat poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Save.

Sukladno gore navedenoj Odluci obavještavamo zainteresirane nevladine udruge registrirane na području općine Slavonski Šamac da je u tijeku izrada studije o utjecaju na okoliš za zahvat poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Save za dionicu od rkm 329 do rkm 315 i rkm 312+200 do 300 rkm. Za izradu navedene studije odabrana je tvrtka Elektroprojekt d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb i tvrtka  Institut IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1.

Kartu planiranog zahvata možete pogledati ovdje. karta planiranog zahvata

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing. prom.

PROJEKT-KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC JE POTPISALA SPORAZUM S BRODSKO-POSAVSKOM ŽUPANIJOM O PROVEDBI PROJEKTA “KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA” NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI.

Projekt se provodi radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša.

Krajnji korisnici analize tla su fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava:
-obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

-obrtnici, zadruge i trgovačka društva.

sredstva potrebna za provođenje projekta osigurati će se u slijedećim postotnim udjelima:

-Brodsko-posavska županija         50% ili 195,00 kn po uzorku

– Općina Slavonski Šamac               30% ili 117,00 kn po uzorku

-krajnji korisnici usluge                     20% ili 78,00 kn po uzorku

obrazac-analiza tla