PREDANI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE:1.1.2019.-31.12.2019.

OBRASCE MOŽETE POGLEDATI OVDJE:

Razina 22

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU

referentna stranica izvještaj proračuna 1.1.2019. do 31.12.2019.

OBRAZAC PR-RAS

OBRAZAC BILANCA NA DAN 31.12.2019.

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI 1.1.2019. DO 31.12.2019.

OBRAZAC P-VRIO 1.1.2019.-31.12.2019.

OBRAZAC OBVEZE 1.1.2019.-31.12.2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2019.

EVIDENCIJA DANIH I PRIMLJENIH BJANKO ZADUŽNICA I GARANCIJA NA DAN 31.12.2019.

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI, RELIGIJI, ZAŠTITI OKOLIŠA I OSTALIM DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

  • Općina Slavonski Šamac raspisala je Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba za 2020. godinu, a tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje:

JAVNI NATJEČAJ-2020.GODINA

  • Upute za prijavitelje mogu se preuzeti ovdje:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE NA JAVNI NATJEČAJ-2020

  • POTREBNI OBRASCI:

Obrazac opisa programa ili projekta-2020

OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA-2020

(Obrazac Proračuna projekta, zbog tehničkih razloga, objavljen je u pdf obliku. Excel oblik tablice Proračuna projekta svaki potencijalni prijavitelj može zatražiti od JUO Općine Slavonski Šamac)

IZJAVA O PARTNERSTVU-2020

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA-2020

DODATNA DOKUMENTACIJA:

(pravilnik_o_financiranju_javnih_potreba_Opcine_Slavonski_Šamac)

OBRAZAC ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA-2020

OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE PROGRAMA-2020

OBRAZAC UGOVORA-2020

ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU I ROKOVIMA-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJAVLJEN NATJEČAJ TO 1.1.4.”POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje

5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za

TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 03.02.2020. do 06.03.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.803.912,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.592,50 kn.

 

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice za koje će naknadno biti objavljeni termini održavanja.

Raspored radionica za 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava“ na području LAG-a „ Slavonska Ravnica“

Redni broj Datum Vrijeme Općina Lokacija
1. 20.01.2020. 09:30h Gundinci Prostor vijećnice u
zgradi Općine
2. 20.01.2020. 11:00h Sikirevci Prostor vijećnice u
zgradi Općine
3. 20.01.2020. 12:30h Slavonski
Šamac
Prostor vijećnice u
zgradi Općine
4. 21.01.2020. 10:00h Oprisavci Prostor vijećnice u
zgradi Općine
5. 21.01.2020. 12:00h Garčin Prostor vijećnice u
zgradi Općine
6. 22.01.2020. 09:30h Vrpolje Prostor vijećnice u
zgradi Općine
7. 22.01.2020. 11:00h Donji
Andrijevci
Prostor vijećnice u
zgradi Općine
8. 22.01.2020. 12:30h Velika
Kopanica
Prostor vijećnice u
zgradi Općine
9. 23.01.2020. 09:00h Klakar Prostor vijećnice u
zgradi Općine
10. 23.01.2020. 10:30h Gornja Vrba Prostor vijećnice u
zgradi Općine
11. 23.01.2020. 12:00h Bukovlje Prostor vijećnice u
zgradi Općine

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2020.GODINI I GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA

  • Općina Slavonski Šamac donijela je Plan savjetovanja s javnošću u 2020. godini kojega možete preuzeti ovdje:

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2020.GODINI

  • GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE SVIH OBLIKA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU:

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA-2020

ZAVRŠEN PROJEKT IZGRADNJE LOKALNE CESTE U ULICI LJUDEVITA GAJA U KRUŠEVICI

 

ZAVRŠEN PROJEKT IZGRADNJE LOKALNE CESTE U

ULICI LJUDEVITA GAJA U KRUŠEVICI

„Ovaj projekt  je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.“

Općina Slavonski Šamac je uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije uspješno realizirala projekt izgradnje lokalne ceste u ulici Ljudevita Gaja u Kruševici. Izgrađeno je novih 350,00 m nerazvrstane ceste u naselju Kruševica.  Ukupna vrijednost projekta je 919.316,36 kn od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovorom o sufinanciranju osiguralo 400.000,00 kn. Ovim projektom je ostvaren cilj unapređenja kvalitete života stanovništva Općine Slavonski Šamac kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture na području općine.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing.prom.