Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na „IZGRADNJA CESTOVNOG KOLNIKA U NASELJU KRUŠEVICA- CESTA LJUDEVITA GAJA“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.slavonski-samac.hr i Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Poziv, Dokumentacija, Troškovnik, Projekt, Dozvola

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ODOBRILO OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC 300.000,00 KN

Općinski načelnik Branislav Milinović, ing. prom. je u utorak 21. svibnja 2019. godine u Zagrebu potpisao ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o sufinanciranju projekta izgradnje lokalne ceste u Ulici Ljudevita Gaja u Kruševici. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancirati će projekt izgradnje lokalne ceste u Ulici lj. Gaja u Kruševici, prema Projektu održivog razvoja lokalne zajednice, a iznos sufinanciranja iznosi 300.000,00 kn.