PREDANI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE:1.1.2019.-31.12.2019.

OBRASCE MOŽETE POGLEDATI OVDJE:

Razina 22

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU

referentna stranica izvještaj proračuna 1.1.2019. do 31.12.2019.

OBRAZAC PR-RAS

OBRAZAC BILANCA NA DAN 31.12.2019.

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI 1.1.2019. DO 31.12.2019.

OBRAZAC P-VRIO 1.1.2019.-31.12.2019.

OBRAZAC OBVEZE 1.1.2019.-31.12.2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2019.

EVIDENCIJA DANIH I PRIMLJENIH BJANKO ZADUŽNICA I GARANCIJA NA DAN 31.12.2019.

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI, RELIGIJI, ZAŠTITI OKOLIŠA I OSTALIM DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

  • Općina Slavonski Šamac raspisala je Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba za 2020. godinu, a tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje:

JAVNI NATJEČAJ-2020.GODINA

  • Upute za prijavitelje mogu se preuzeti ovdje:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE NA JAVNI NATJEČAJ-2020

  • POTREBNI OBRASCI:

Obrazac opisa programa ili projekta-2020

OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA-2020

(Obrazac Proračuna projekta, zbog tehničkih razloga, objavljen je u pdf obliku. Excel oblik tablice Proračuna projekta svaki potencijalni prijavitelj može zatražiti od JUO Općine Slavonski Šamac)

IZJAVA O PARTNERSTVU-2020

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA-2020

DODATNA DOKUMENTACIJA:

(pravilnik_o_financiranju_javnih_potreba_Opcine_Slavonski_Šamac)

OBRAZAC ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA-2020

OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE PROGRAMA-2020

OBRAZAC UGOVORA-2020

ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU I ROKOVIMA-2020