VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Način i vrijeme održavanje  provjere znanja i sposobnosti kandidata, koji udovoljavaju uvjetima iz Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, možete vidjeti u prilogu:

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI