ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na temelju Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine, i na temelju Zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu Oglasa-pismena provjera znanja i sposobnosti KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-11, od 25. 11. 2019. godine, pročelnik JUO Općine Slavonski Šamac, dana 26. 11. 2019. godine je donio ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 (DVANAEST) MJESECI:

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA-OBAVIJEST KANDIDATIMA

Na temelju objavljenog Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Slavonski Šamac KLASA : 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine objavljuje se OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA, PODRUČJE PROVJERE TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA, a sve možete preuzeti u privitku:

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE-OPS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PODRUČJE PROVJERE TE PRAVNI IZVORI

OGLAS ZA PRIJEM OSOBE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JUO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Dana 12. studenog 2019. godine objavljen je Oglas za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom na radnom mjestu:

REFERENT-ADMINISTRATIVNI TAJNIK – jedna osoba sa stečenom stručnom spremom ekonomske ili upravne struke.

Ovaj Oglas objavljen je danas – 12. studenog 2019. godine i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, a otvoren je do 20. 11. 2019. godine.

Tekst Oglasa možete preuzeti ovdje:

OGLAS-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE-11-2019

SUDJELOVANJE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU: PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU I PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

Obavijest možete pogledati ovdje.

Za sudjelovanje javnosti u savjetovanju glede izrade nacrta prijedloga Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu obrasce možete preuzeti ovdje:

OBRAZAC-SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO PRIJEDLOGA PRORAČUNA-PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI

POSEBNI DIO PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

VODIČ ZA GRAĐANE

Za sudjelovanje javnosti u savjetovanju glede Prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu  Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu i Prijedloga Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu obrasce možete preuzeti ovdje:

OBRAZAC-SUDJELOVANJE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU-PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE SL.ŠAMAC ZA 2020. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2020. GODINU