JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

Obavještavamo sve mještane općine Slavonski Šamac da je u tijeku izrada Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu te pozivamo sve zainteresirane da se sa svojim prijedlozima i mišljenjima aktivno uključe u kreiranje Proračuna za slijedeću godinu.

CIJELI TEKST JAVNOG POZIVA

JAVNI POZIV-DOSTAVA PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA NA UREĐENJU IZVIĐAČKOG KAMPA U KRUŠEVICI

Dana 24. 10. 2019. godine Općina Slavonski Šamac putem portala AGRONET, na web stranici (https://agronet.apprrr.hr) objavila je POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA NA UREĐENJU IZVIĐAČKOG KAMPA U KRUŠEVICI, na k.č.br.655/1.

Lokalna Akcijska Grupa “SLAVONSKA RAVNICA”, dana 12. lipnja 2019. godine donijela je Odluku o odabiru projekta te je Općini Slavonski Šamac dodijeljena potpora u  iznosu od 229.787,50 kn iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (“Narodne novine”, br. 96/17 i 53/18), Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.3. iz Lokalne razvojne strategije LAG “Slavonska Ravnica” , naziva: “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo  uključujući  slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

ODLUKA O POČETKU POZIVA JEDNOSTAVNE NABAVE-IZVIĐAČKI KAMP

AGRONET-PRIJAVA PROJEKTA;ID POZIVA

IDEJNO RJEŠENJE-UREĐENJE IZVIĐAČKOG KAMPA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE-UREĐENJE IZVIĐAČKOG KAMPA

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac za akademsku godinu 2019./2020.

Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac je na svoj 17. sjednici održanoj 07. listopada 2019. godine donijelo Odluku o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac za akademsku godinu 2019./2020. Stoga pozivamo sve studente s područja Općine Slavonski Šamac da do 31. listopada 2019. godine podnesu zahtjev u Jedinstvenom upravno odjelu Općine Slavonski Šamac radi redovnog ostvarivanja pomoći.

Odluku možete pogledati ovdje.  Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac.

Potrebni obrasci:

Zahtjev za isplatu pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac.

ZAHTJEV-STUDENTI

 

OBAVIJEST-IZRADA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT POBOLJŠANJA UVJETA PLOVNOSTI RIJEKE SAVE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC JE NA SVOJOJ 17. SJEDNICI ODRŽANOJ 07.10. 2019. GODINE DONIJELO ODLUKU O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA ZA PRAĆENJE IZRADE STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT POBOLJŠANJA  UVJETA PLOVNOSTI RIJEKE SAVE ZA DIONICU OD RKM 329 DO RKM 315 I RKM 312+200 DO 300 RKM.

Odluku možete pogledati ovdje.  Odluka o imenovanju predstavnika za praćenje izrade studije o utjecaju na okoliš za zahvat poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Save.

Sukladno gore navedenoj Odluci obavještavamo zainteresirane nevladine udruge registrirane na području općine Slavonski Šamac da je u tijeku izrada studije o utjecaju na okoliš za zahvat poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Save za dionicu od rkm 329 do rkm 315 i rkm 312+200 do 300 rkm. Za izradu navedene studije odabrana je tvrtka Elektroprojekt d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb i tvrtka  Institut IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1.

Kartu planiranog zahvata možete pogledati ovdje. karta planiranog zahvata

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing. prom.