SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU-PRORAČUN OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019.GODINU

01.NASLOV.STRANICA-PRORAČUN-2019.G

1.PRORAČUN 2019-PRIHODI-6,7-OPĆI DIO (1)

2.PRORAČUN 2019-RASHODI-3,4-OPĆI DIO

3.PRORAČUN 2019-PRIHODI-8-OPĆI DIO

4.PRORAČUN 2019-REZULTAT-9-OPĆI DIO (1)

5.PRORAČUN 2019-PRIHODI-ANALITIKA

6.PRORAČUN 2019-RASHODI-PROJEKCIJE(PROGRAMI)

7.PRORAČUN 2019-RASHODI-PROGRAMSKA I ORGANIZACIJSKA 8.PRORAČUN 2019-RASHODI-POZICIJE 2

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2019.

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA- ZA 2019

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019-TABLICA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-ZA 2019

OBRAZAC-SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU-PRORAČUN ZA 2019.GODINU