ODLUKA O PROGLAŠENJU STANJA ELEMENTARNE NEPOGODE IZAZVANE OBILNOM TUČOM NA POLJOPRIVREDNIM USJEVIMA I NASADIMA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Obavještavamo mještane Općine Slavonski Šamac da je dana 26. 06. 2018. godine župan Brodsko-posavske županije donio Odluku o proglašenju stanja elementarne nepogode izazvane obilnom tučom na poljoprivrednim usjevima i nasadima na području općine Slavonski Šamac.

Na dijelu područja općine Slavonski Šamac nanesene su velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama dana 18. lipnja 2018. godine te je došlo do uništavanja usjeva i nasada.

Svi mještani kojima je nanesena šteta na poljoprivrednim kulturama mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac od 02. srpnja 2018. godine zbog daljnjih uputa za prijavu nastale štete.

ODLUKA O PROGLAŠENJU STANJA ELEMENTARNE NEPOGODE

DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI

DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

 SLAVONSKI ŠAMAC, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Bez naknade


 11.6.2018.


 18.6.2018.


 Rad na jednom mjestu


Posloprimac

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


 Temeljem članka 47. Statuta Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko –posavske županije“ broj 2/18), a u sklopu provedbe projekta „Zaželi posao – prihvati izazov!“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj:UP.02.1.1.05.0050 u okviru programa zapošljavanja žena – Zaželi, Općinski načelnik Općine Slavonski Šamac raspisuje

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „Zaželi posao – prihvati izazov!“

Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina koje će kroz pružanje pomoći i podrške krajnjim korisnicima, te kroz edukaciju osnažiti svoje kapacitete i radni potencijal, te povećati svoje šanse za zapošljivost na tržištu rada, a istovremeno povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Slavonski Šamac.

Ciljane skupine u navedenom javnom oglasu su nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave na evidenciji, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene koje su žrtve obiteljskog nasilja, te žene s invaliditetom.

OPIS POSLOVA:
Pomoć u dostavi namirnica
Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika
Briga o higijeni
Pomoć u socijalnoj integraciji
Pomoć u ostvarivanju prava (dostava lijekova, plaćanje računa i sl.)
Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, te uključivanje u društvo
Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
Ostale usluge po potrebi

POTREBNI DOKUMENTI:
Kandidati su dužni dostaviti:
Zamolbu
Dokaz o stručnoj spremi (ako posjeduje)
Potvrdu da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde nakon objave javnog poziva za zapošljavanje)

NAČIN PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA:
S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva načelnik općine će provesti razgovor (intervju).
Pisane prijave se podnose u zatvorenoj kuverti osobnim dolaskom ili poštom preporučeno s POVRATNICOM na adresu:
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
Kralja Zvonimira 63
35220 SLAVONSKI ŠAMAC
s naznakom
„ZA NATJEČAJ DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI
Zaželi posao – prihvati izazov! – NE OTVARAJ“

Ukoliko se prijave dostavljaju osobno, moraju biti dostavljene do krajnjeg roka za prijavu.
Ukoliko se prijave šalju poštom, moraju biti zaprimljene u poštanskom uredu do krajnjeg roka za prijavu.


Poslodavac

 OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC


 pismena zamolba: Kralja Zvonimira 63, 35 220 Slavonski Šamac