POTREBA ZA RADNIKOM NA KOŠNJI JAVNIH POVRŠINA

Općina Slavonski Šamac objavljuje potrebu za radnikom na ugovor o djelu na odrđeno za radove na košnji i održavanje javnih površina. Svi zainteresirani se mole da se jave u Općinu.