NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br.10/2016), i čl. 46. Statuta Općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.06/13), načelnica Općine Slavonski Šamac, dana 15. veljače 2017. godine,  donosi Odluku o raspisivanju :
 NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
 KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

  1. Predmet natječaja:

obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.
Tekst natječaja, kao i ostalu dokumentaciju, možete preuzeti ovdje:
(PRIJEVOZ POKOJNIKA-NATJEČAJ-2017)
CJENIK-USLUGE-PRIJEVOZA-POKOJNIKA-SLAV.ŠAMAC

Poziv na dostavu ponude

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349
Email: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr
upućuje Poziv na dostavu ponuda
Sukladno čl. 12., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:
JAVNA RASVJETA ULICE KNEZA BRANIMIRA I ULICE SAVSKA CESTA  sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Evidencijski broj nabave: 5/17 MV
Opis predmeta nabave:
Radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Kneza Branimira i u ulici Savska cesta
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 253.481,05 kn (riječima:dvjestopedesetritisućečetiristiosamdesetjednakunaipetlipa )
Tekst Poziva na dostavu ponude, kao i sve potrebne dokumente, možete preuzeti ovdje:
JR_13022017