Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu

Općina Slavonski Šamac poziva sve pravne osobe (udruge, klubove, organizacije, društva) koje su programski usmjerene na rad u području sporta, kulture i religije, zaštite okoliša i ostalim društvenim djelatnostima da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sporta, kulture i religije, zaštite okoliša i ostalih društvenih djelatnosti na području općine.

Tekst_natječaja_Slavonski Šamac

(upute_za_prijavitelje_Slavonski Šamac)

(pravilnik_o_financiranju_javnih_potreba_Opcine_Slavonski_Šamac)

Obrasci

Dodatna dokumentacija vezana za raspisivanje natječaja

Natječaj je otvoren do 22.veljače 2017.godine.

Savjetovanje – Plan upravljanja imovinom Općine Slavonski Šamac

Plan upravljanja imovinom Općine Slavonski Šamac

ssj-logo

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu,

Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu je moguće pronaći ovdje.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2016. do 2020. godine je moguće pronaći ovdje.

Savjetovanje je otvoreno od 18.01.2017. do 18.02.2017. godine.