OBAVIJEST

Obavještavaju se mještani Općine Slavonski Šamac da je Općinsko vijeće, na svojoj 7. Sjednici održanoj 10. rujna 2014. godine, donijelo

Odluku o otpisu dijela potraživanja s osnove komunalne naknade.

 
Sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja s valutom plaćanja do 31.12.2010. godine, otpisuju se radi nastupanja zastare. Stoga, ukoliko imate takva dugovanja, ista niste u obvezi platiti, a sva dugovanja od 1.1.2011. godine, dužni se podmiriti kako biste izbjegli eventualne dodatne troškove.
 
Za sve nejasnoće slobodni ste obratiti se u Općinu Slavonski Šamac.
obavijest_otpis duga

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac

Svi redovni studenti, koji imaju pravo na ostvarivanje pomoći, trebaju ispuniti Zahtjev koji mogu dobiti u prostorijama Općine Slavonski Šamac ili ga preuzeti ovdje:

Zahtjev-za-sufinanciranje-studenata

Uz zahtjev je potrebno priložiti:
-uvjerenje o redovnom upisu u višu akademsku godinu 2014./2015. kao redovni student (od druge godine studiranja pa nadalje)-

uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2014./2015. kao redovni student (za nove studente – prva godina)
– presliku osobne iskaznice
– presliku indeksa
– presliku žiro-računa
– potvrdu o uplati općinske upravne pristojbe

Tekst Odluke možete pročitati ovdje:

ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2014