Obavijest

Dana 26.5.2014.g. (ponedjeljak) odvozi se glomazni otpad.
Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume i električni otpad se ne odvozi.