Mobilni šalterski ured – dopuna obavijesti

Ministarstvo unutarnjih poslova nam je dostavilo dopunu obavijesti koju smo objavili 12.ožujka, a vezano za korištenje mobilnog šalterskog ureda, koji će se u našoj Općini nalaziti 10.4. i 11.4.2014 .godine od 9 do 14 sati u kojoj stoji da će građani moći podnijeti i zahtjev za izdavanje vozačke dozvole kao i registraciju vozila.

Za podnošenje zahtjeva potrebno je:

ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE:

 1. Osobna iskaznica
 2. Jedna fotografija 30x35mm
 3. Uplaćena naknada 151,00 kuna
 4. 35 kuna upravne pristojbe (umjesto izgubljene 50 kuna)

Dokumentacija koja se prilaže ovisi o vrsti zahtjeva (prva vozačka dozvola, zamjena vozačke dozvole, zamjena inozemne vozačke dozvole, gubitak i dr.), a može se pročitati na web stranici MUP-a : www.mup.hr
ZA REGISTRACIJU VOZILA:
Dokumentacija koja se prilaže ovisi o vrsti zahtjeva (prva registracija, produženje, promjena vlasništva, odjava vozila i dr.), a može se pročitati na web stranici MUP-a: www.mup.hr

Važna obavijest!

Na zahtjev Općine Slavonski Šamac, Ministarstvo unutarnjih poslova osiguralo je korištenje mobilnog šalterskog ureda. U općini Slavonski Šamac planom je predviđeno korištenje mobilnog šalterskog ureda dana, 10.04. i 11.04.2014.godine od 9 do 14 sati. U mobilnom šalterskom uredu građani će moći podnijeti zahtjeve za izdavanje osobnih iskaznica i putovnica, te izvršiti prijavu prebivališta. Zbog ograničenog vremena korištenja prednost kod podnošenja zahtjeva trebale bi imati osobe starije životne dobi te teže pokretne osobe.

Sve osobe koje žele podnijeti zahtjev trebaju doći do mobilnog šalterskog ureda koji će biti stacioniran kod zgrade Općine.

Za podnošenje zahtjeva potrebno je :

ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE

 1. Prethodna osobna iskaznica
 2. Jedna fotografija 35×45 mm
 3. Uplaćena naknada 48,50 kuna

Ako se zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi prvi put, potrebno je priložiti domovnicu, izvadak iz matice rođenih ili rodni list.
ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

 1. Osobna iskaznica
 2. Prethodna putovnica
 3. Jedna fotografija 35×45 mm
 4. Uplaćena naknada 320,00 kuna
 5. 70 kuna upravne pristojbe

Uplata naknade može se izvršiti putem uplatnice, koja će se dobiti u mobilnom šalterskom uredu.
Uplata se može izvršiti i putem interneta, tada se upisuje sljedeće:

 • Primatelj: Državni proračun RH
 • IBAN primatelja: HR121005-1863000160
 • Model: HR64
 • Poziv na broj odobrenja za osobne iskaznice: 65 7005-442-OIB..(upisuje se OIB podnositelja zahtjeva)
 • Poziv na broj odobrenja za putovnice: 65 7005-434-OIB..(upisuje se OIB podnositelja zahtjeva)

U opisu plaćanja upisuje se : Prihod od osobnih iskaznica ili Prihod od putovnica
Za prijavu prebivališta potrebna je važeća osobna iskaznica i suglasnost stanodavca (ovjerena izjava ili izjava pred službenikom).