Obavijest o deratizaciji

Obavještavamo vas da će se deratizacija, na području Općine Slavonski Šamac, provoditi od 27.11.2013. do 3.12.2013.