OBJAVLJEN NATJEČAJ TO 1.1.4.”POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje

5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za

TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 03.02.2020. do 06.03.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.803.912,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.592,50 kn.

 

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice za koje će naknadno biti objavljeni termini održavanja.

Raspored radionica za 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava“ na području LAG-a „ Slavonska Ravnica“

Redni broj Datum Vrijeme Općina Lokacija
1. 20.01.2020. 09:30h Gundinci Prostor vijećnice u
zgradi Općine
2. 20.01.2020. 11:00h Sikirevci Prostor vijećnice u
zgradi Općine
3. 20.01.2020. 12:30h Slavonski
Šamac
Prostor vijećnice u
zgradi Općine
4. 21.01.2020. 10:00h Oprisavci Prostor vijećnice u
zgradi Općine
5. 21.01.2020. 12:00h Garčin Prostor vijećnice u
zgradi Općine
6. 22.01.2020. 09:30h Vrpolje Prostor vijećnice u
zgradi Općine
7. 22.01.2020. 11:00h Donji
Andrijevci
Prostor vijećnice u
zgradi Općine
8. 22.01.2020. 12:30h Velika
Kopanica
Prostor vijećnice u
zgradi Općine
9. 23.01.2020. 09:00h Klakar Prostor vijećnice u
zgradi Općine
10. 23.01.2020. 10:30h Gornja Vrba Prostor vijećnice u
zgradi Općine
11. 23.01.2020. 12:00h Bukovlje Prostor vijećnice u
zgradi Općine

ZAVRŠEN PROJEKT IZGRADNJE LOKALNE CESTE U ULICI LJUDEVITA GAJA U KRUŠEVICI

 

ZAVRŠEN PROJEKT IZGRADNJE LOKALNE CESTE U

ULICI LJUDEVITA GAJA U KRUŠEVICI

„Ovaj projekt  je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.“

Općina Slavonski Šamac je uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije uspješno realizirala projekt izgradnje lokalne ceste u ulici Ljudevita Gaja u Kruševici. Izgrađeno je novih 350,00 m nerazvrstane ceste u naselju Kruševica.  Ukupna vrijednost projekta je 919.316,36 kn od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovorom o sufinanciranju osiguralo 400.000,00 kn. Ovim projektom je ostvaren cilj unapređenja kvalitete života stanovništva Općine Slavonski Šamac kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture na području općine.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing.prom.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na temelju Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine, i na temelju Zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu Oglasa-pismena provjera znanja i sposobnosti KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-11, od 25. 11. 2019. godine, pročelnik JUO Općine Slavonski Šamac, dana 26. 11. 2019. godine je donio ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 (DVANAEST) MJESECI:

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE